Båtplatser

Båtplats i sötvatten men nära salta stänk